Termeni și condiții

DEFINIȚII

Așa cum sunt folosiți în cuprinsul prezentului contract, termenii vor avea înțelesul precizat în cele ce urmează:

1. Canvas Print Shop – denumire comercială a S.C. SAIKO MEDIA & SIGNS S.R.L., cu sediul în Constanța, Str Celulozei, Nr. 6, cod fiscal RO 28566205, înmatriculat în Registrul Comerțului sub Nr. J 13/ 1278/ 2011, Tel: +40372 770 960/ Fax: + 40341 818 969

2. Site – domeniul web www.canvasprintshop.ro

3. Vânzător – SAIKO MEDIA & SIGNS

4. Client / Cumpărător – persoană fizică sau persoană juridică care se înregistrează pe site cu user și parolă și plasează o comandă pentru unul sau mai multe dintre produsele disponibile.

5. Cont – secțiune a site-ului unde se stochează și unde clientul poate consulta/ actualiza / monitoriza informațîi privind datele de facturare, adrese de livrare, facturi emise, comenzi livrate, statusul comenzilor înainte de livrare.

6. Comandă – un document electronic transmis de către client vânzătorului care constituie angajamentul ferm al clientului de achiziție a unuia sau mai multe dintre produsele disponibile pe site-ul vânzătorului.

7. Contract – reprezintă angajamentul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

8. Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

9. Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

10. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

11. Specificațîi – toate specificățiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

12. Conținut
•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informațîi legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;

Art. 1 COMANDĂ

1.1. Comenzile Clientului/ Cumpărătorului pe site se realizează prin adăugarea produselor diponibile în coșul de cumpărături, completarea / selecția datelor de contact, a datelor de facturare și a celor de livrare precum și de și selecția uneia dintre metodele de plata dintre cele specificate. Operațiunea de finalizare a comenzii atrage după sine înregistrarea comenzii în sistemul vânzătorului. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate.

1.2. Prin plasarea unei comenzi Clientul/ Cumpărătorul este de accord implicit să fie contactat de către reprezentanțîi vânzătorului prin orice mijloc pus la dispoziție și în orice situație vânzătorul consideră necesar.

1.3. Ori de câte ori se plasează o comandă vânzătorul emite o confirmare electronică de înregistrare a comenzii în sistem către adresa de e-mail specificată în comandă. Dacă nu primiți această confirmare va rugăm să contactați reprezentanțîi vânzătorului la coordonatele din secțiunea contact a site-ului www.canvasprintshop.ro.

Art. 2 DREPTUL DE RETUR

2.1. Conform OUG Nr. 34 /2014, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suportă alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând cu ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator.

2.2. Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, și însoțit de facture fiscală). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervențîi neautorizate etc.

2.3. Dreptul de returnare se aplică doar produselor realizate cu imagini din galeria furnizorului și nu se aplică produselor personalizate cu imaginea clientului.

2.4. Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecţionate după specificăţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţîi sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgențe de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicăţîi;
 • furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere. Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.

Art. 3 FACTURARE – PLATA

3.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.canvasprintshop.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

3.2. Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligăția Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

3.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de www.canvasprintshop.ro, în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau.

3.4. Cumpărătorului are obligățiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

3.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către vânzător în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.

Art. 4 LIVRAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR

4.1. Clientul poate opta pentru livrarea prin curier Door to Door sau pentru ridicarea produselor de la punctul de lucru al vânzătorului specificat în rubrica contact a site-ului www.canvasprintshop.ro.

4.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor împreună cu documentele însoțitoare.

4.3. La cererea clientului vânzătorul poate furniza AWB-ul aferent comenzii livrate, fără că vânzătorul să-și asume răspunderea pentru întârzierile de livrare imputabile curierului.

4.4. Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, împreună cu facture fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). Deasemenea, Clientul va verifică dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

4.5. Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condițîi și în totalitate a produselor Comandate.

Art. 5 GARANȚII
5.1. Garanția produselor este 12 luni de la dată recepției.

5.2. Garanția produselor se pierde în condițiile intervenției unor persoane neautorizate asupra acestora.

5.3. Garanția lucrărilor nu acoperă deteriorările produselor că urmare a utilizării necorespunzătoare, a neglijenței beneficiarului sau vandalism (șocuri mecanice, lovituri, spargeri, zgârieturi).

Art. 6 PUBLICITATE

6.1. Plasarea unei comanzi pe site / deschiderea unui cont de utilizator pe site sau transmiterea pe orice altă cale de interacțiune a datelor personale de contact constituie acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul de primire a Newsleterelor poate fi modificată în orice moment prin contactarea reprezentanților Canvas Print Shop.

6.2. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client/ Cumpărător se poate face în orice moment folosind link-ul de dezabonare prezent în fiecare Newsletter sau contactandu-ne folosind coordonatele de contact din secțiunea Contact a site-ului.

6.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Art. 7 CONFIDENȚIALITATE

7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informațîi sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informațîi. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  Canvas Print Shop nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7.4. Prin înscrierea în baza de date a Canvas Print Shop, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Canvas Print Shop: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agențîi de stat, guvernamentale sau asociațîi din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Canvas Print Shop poate dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

Art. 8 FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale în caz de forță majoră.

8.2. Prin forță majoră părțile înțeleg un eveniment imprevizibil la dată încheierii contractului care face imposibilă executarea obligațiilor contractuale și ale cărei consecințe sunt de neînlăturat de către Partea care le invocă.

8.3. Partea care invocă cazul de forță majoră îl va notifica celeilalte Părți în termen de 3 zile de la dată producerii sale și îi va comunica actele doveditoare ale forței majore, inclusiv certificatul emis de Camera de Comerț și Industrie a României prin care se constată forță majoră, în termen de 3 zile de la dată apariției cazului de forță majoră.

8.4. Dacă forță majoră durează mai mult de 5 zile calendaristice, fiecare Parte va putea notifica celeilalte încetarea de drept a Contractului.

Art. 9 LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

9.1. Acest Contract este întocmit și va fi guvernat în conformitate cu Legea Română.

9.2. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care Părțile nu ajung la o soluție amiabilă, disputele vor fi supuse instanțelor judecătorești competențe de la sediul Vânzătorului.

Art. 10 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a e Canvas Print Shop, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens.

10.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Canvas Print Shop, includerea oricărui Conținut în afară Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Canvas Print Shop asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Canvas Print Shop.

10.3. Încărcarea de către client a unei imaginii pe site în vederea plasării unei comenzi de tablou cu respectivă imagine reprezintă asumarea faptului că dețineți în totalitate drepturile de proprietate asupra imaginii respective. Site-ul Canvas Print Shop nu poate fi făcut responsabil în această situație pentru încălcarea legislației privind drepturile de autor.

Art. 11 DATE CU CARACTER PERSONAL

11.1. Canvas Print Shop este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 35052 din 2015.

11.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, Canvas Print Shop are obligăția de a administra în condițîi de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

11.3. Scopul colectării datelor este cel specific magazinelor online: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului/Cumpărătorului.

11.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declara și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Canvas Print Shop, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 35052 din 2015, și își da acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Canvas Print Shop, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către Canvas Print Shop, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își da acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către Canvas Print Shop atât afiliatilor săi precum și altei/altor entități.

11.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

11.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Constanța, Str. Interioară nr. 3, Incinta Primo, în atenția S.C. Saiko Media & Signs S.R.L., va puteți exercită, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

11.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Constanța, Str. Interioară nr. 3, Incinta Primo, în atenția S.C. Saiko Media & Signs S.R.L., va puteți exercită dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

11.8. De asemenea, Canvas Print Shop poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informațîi personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a  Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

11.9. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

Art. 12 Independența Clauzelor

12.1. Dacă oricare dintre clauzele enumerate mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea unei comenzi de cumpărare, clientul/utilizatorul acceptă fără obiecțiuni termenii și condițiile de utilizare ale site-ului Canvas Print Shop, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat.